E-SHOPMONTÁŽEPROJEKCEPŘÍPOJKYDODÁVKY

Úvod » Projekce a inženýrská činnost

Elektro přípojky

Ať potřebujete zřídit přípojku elektrické energie pro novou garáž, pozemek, kde budete stavět Váš nový domov, nebo průmyslovou halu, obraťte se na nás! Vyhotovíme Vám projektovou dokumentaci v potřebném stupni a rozsahu. Povolení stavby pro přípojky elektřiny vyžadují dle zákona 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) buď Územní souhlas nebo Územní rozhodnutí. Nevíte, o čem je řeč, neorientujete se v zákonech a paragrafech? Nevadí! Kromě technického návrhu Vám zajistíme i kompletní projednání záměru s dotčenými úřady, správci inženýrských sítí a dalšími potřebnými institucemi. Dokumentaci podáme na stavební úřad a zajistíme vydání příslušného povolení. Po povolení stavby následuje dokumentace pro provádění stavby, jejíž součástí je i položkový rozpočet, výkaz výměr pro výběr zhotovitele.

Referenční projekty

BRNO-KRÁLOVO POLE, HERČÍKOVA

Vyhotovení kompletní projektové dokumentace na zemní kabelovou přípojku NN v délce 280 m pro SVJ z důvodu navýšení požadovaného příkonu odběrného místa pro možnost instalace tepelného čerpadla.

Stupeň dokumentace:

 • Územní rozhodnutí (DÚR)
 • Dokumentace pro provádění stavby (DPS)

Činnosti:

 • Zajištění vyhotovení geodetického zaměření
 • Projekční činnost — návrh trasy
 • Kompletní projednání záměru s Magistrátem města Brna, Úřadem městské části Brno — Královo Pole, správci inženýrských sítí v lokalitě, ostatních
 • dotčených institucí
 • Zajištění vyhotovení smluv na uložení kabelu do pozemku Magistrátu města Brna a Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

 

 

BÍLOVICE NAD SVITAVOU, ÚPRAVA SÍTĚ NN

Úprava sítě nízkého napětí a zřízení přípojek nízkého napětí pro 2 nově vznikající rodinné domy v obci Bílovice nad Svitavou

Stupeň dokumentace:

 • Územní rozhodnutí (DÚR)
 • Dokumentace pro provádění stavby (DPS)

Činnosti:

 • Zajištění vyhotovení geodetického zaměření
 • Projekční činnost — návrh trasy
 • Kompletní projednání záměru s dotčenými orgány a správci inženýrských sítí
 • Zajištění vyhotovení smluv na uložení kabelu do dotčených pozemků
 • Koordinace s ostatními přípojkami k RD

 

 

BABICE NAD SVITAVOU, KABELOVÁ ZEMNÍ SMYČKA

Zřízení nového odběrného místa pro 2 pozemky. V projektu jsme řešili osazení nové pojistkové skříně na hranici pozemku žadatele o připojení formou zasmyčkování stávajícího zemního kabelu

Stupeň dokumentace:

 • Územní souhlas (DÚS)
 • Dokumentace pro provádění stavby (DPS)

Činnosti:

 • Zajištění vyhotovení geodetického zaměření
 • Projekční činnost — návrh trasy
 • Kompletní projednání záměru s dotčenými orgány a správci inženýrských sítí
 • Zajištění vyhotovení smluv na uložení kabelu do dotčených pozemků

 

 

HOSTĚNICE, KABELOVÁ ZEMNÍ PŘÍPOJKA Z VENKOVNÍHO VEDENÍ

Připojení pozemku, na kterém vznikne nový rodinný dům do sítě elektrické energie. Přípojka byla provedena kabelovým svodem ze sloupu venkovního vedení NN do nové pojistkové skříně umístěné na hranici pozemku žadatele o připojení

Stupeň dokumentace:

 • Územní souhlas (DÚS)
 • Dokumentace pro provádění stavby (DPS)

Činnosti:

 • Zajištění vyhotovení geodetického zaměření
 • Projekční činnost — návrh trasy
 • Kompletní projednání záměru s dotčenými orgány a správci inženýrských sítí
 • Zajištění vyhotovení smluv na uložení kabelu do dotčených pozemků

Pro více informací nás kontaktujte na čísle +420 774 485 943, na e-mailu obchod@ep-rozvadece.cz

NEBO POŠLETE NEZÁVAZNOU POPTÁVKU

JMÉNO A PŘÍJMENÍ:
TELEFON:
E-MAIL:*
MÍSTO REALIZACE:
ZAJÍMÁ VÁS:
Montáž rozváděčů a revize
Projekční a inženýrská činnost
Elektrické přípojky
Dodávka elektřiny a plynu
VÁŠ DOTAZ:
Hledáte rozváděč pro váš dům nebo stavbu? Zde jsou naše
NEJPRODÁVANĚJŠÍ PRODUKTY
VSTOUPIT DO OBCHODU